O festivalu Lacus Mortis

Foto festival

Festival Lacus Mortis probíhá každoročně začátkem podzimu na letní scéně pražského Vyšehradu. Jeho náplní je autorské čtení poesie či prózy, visuální umění (fotografie, obrazy, sochy), písničkářství, divadlo a kabaret. Prim a velký důraz vzdy klademe na příjemný prožitek nejen diváků, ale hlavně účinkujících, kterým bychom rádi nabídli akci, kde nebudou tlačeni nadupaným harmonogramem a kde si budou moci užít kouzelné místo Letní scény Vyšehradu.

Lacus Mortis je festival, na kterém se snažíme mimo jiné evokovat atmosféru let počítku 20. stolení, čemuž odpovídá i oblečení většiny pořadatelů, hostů i účinkujících.

Výtěžek byl v letech 2010 a 2011 věnován na provoz organizace Cerebrum, která pomáhá lidem po postižení mozku a jejich rodinám navrátit se zpět do běžného života. V roce 2012 jsme podpořili sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s., které poskytuje zdravotní, sociální a terapeutické služby osobám působícím v sexbyznysu a prostituční scéně, ohroženým rizikovým způsobem života. V minulém roce jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Cesta domů, které poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Tuto organizaci bychom rádi podpořili i při letošním ročníku festivalu Lacus Mortis 2014.

Velký dík patří všem, kteří nám bez nároku na jakýkoli honorář pomáhají. Je vás spousta a všem děkujeme!